Utbildning i katastrofberedskap för en kvinna – ActionAid
donation

Här kan du lämna din donation

Donation

kr
Donera

Utbildning i katastrofberedskap för en kvinna

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

275 kr

Vill du betala via faktura, ring eller maila då in din order så löser vi det! (Gäller om du handlar för minst 2000 kr)

Kvinnor utbildas i katastrofberedskap

När en katastrof inträffar förstärks ojämlikheten mellan kvinnor och män. Kvinnor löper större risk att dö. Samtidigt ökar våld och övergrepp mot kvinnor efter en katastrof. Detta beror till stor del på att kvinnor inte tillåts delta i beslut. Därför utbildar ActionAid kvinnor som ledare för insatserna. På så sätt tillgodoses fler behov och insatserna blir mer effektiva. Det är ett arbete som räddar liv.

Så arbetar ActionAid

Genom utbildningarna får kvinnorna kunskap och verktyg som gör att de kan ta ledande roller både innan, under och efter katastrofarbetet. Kvinnor kan då sprida information och dela ut förnödenheter på ett säkert sätt. De har också en central roll i arbetet med att identifiera behov, säkerställa tillgången till psykosocialt stöd och skapa säkra utrymmen, både till sig själva och andra utsatta grupper. I förlängningen får kvinnorna även kunskap om hur de kan driva igenom samhällsförändringar så att deras egna och andra utsatta gruppers behov hörsammas.

Din gåva används där den gör mest nytta

Alla gåvor är exempel på vad pengarna räcker till och vi ser till att din gåva används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Därför kan vi inte garantera att varje enskild gåva öronmärks, eftersom detta skulle medföra kostsam administration. Som givare kan du dock alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

Gåvor

Adress