Skolår – ActionAid
donation

Här kan du lämna din donation

Donation

kr
Donera

Skolår

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

335 kr

Vill du betala via faktura, ring eller maila då in din order så löser vi det! (Gäller om du handlar för minst 2000 kr)

Den självklara rätten att gå i skolan

För varje dag en flicka går i skolan minskar risken för att hon ska bli bortgift eller könsstympad. Utbildade flickor har senare i livet bättre förutsättningar att få jobb och en stabil inkomst, och de gifter sig och bildar familj senare. Ett skolår blir den bästa starten i livet och en förutsättning för att kunna ta sig ur fattigdom.

Så arbetar ActionAid

Utbildning är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för att på riktigt förändra samhället. Därför arbetar ActionAid för alla barns rätt och möjlighet att gå i skolan. Det kan vara både genom att se till att det finns skolor med rätt utrustning, men också att påverka politiker att prioritera och investera i allas rätt att gå i skolan. Utbildade flickor gifter sig i regel senare, de får färre barn, och de har större möjlighet att försörja sig själva och vara självständiga.

Din gåva används där den gör mest nytta

Alla gåvor är exempel på vad pengarna räcker till och vi ser till att din gåva används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Därför kan vi inte garantera att varje enskild gåva öronmärks, eftersom detta skulle medföra kostsam administration. Som givare kan du dock alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

Gåvor

Adress