donation

Här kan du lämna din donation

Donation

kr
Donera

Företagsgåva: Skolår

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

Vi rekommenderar att du ger en gåva per anställd

335 kr

Vill ni betala via faktura, ring eller maila då in er order så löser vi det! (Gäller om ni handlar för minst 2000 kr)

Bidra till att fler flickor kan gå i skolan

Mer än 131 miljoner flickor i världen nekas sin rätt till utbildning. Flickor som lever i utvecklingsländer präglade av fattigdom har ofta endast två procents chans att gå ut gymnasiet. Istället tvingas de sluta skolan i förtid, giftas bort i tidig ålder och blir med barn när de själva fortfarande är barn. Det vill ActionAid ändra på.

Visa ert stöd och stärk ert hållbarhetsarbete
tillsammans med oss.

Vilken skillnad kan er gåva göra ❤️?

Pengar
10 000 kr

40 flickor i Vietnam kan få skolböcker, pennor och anteckningsbok till skolstarten.

Pengar
20 000 kr

100 flickor i Haiti kan få skolmaterial under ett år.

Pengar
50 000 kr

20 barn i Bangladesh kan få sina skolavgifter betalda i ett års tid.

Statestik graf

Hur hanterar vi ditt bidrag?

När ditt företag skänker en gåva till ActionAid kan du känna dig trygg med att medlen hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

ActionAid Sverige är medlem i Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige vilket innebär att verksamheten kontrolleras av oberoende parter. Svensk insamlingskontroll styr vilka organisationer som har rätt att ha ett insamlingskonto, ett så kallat 90-konto. När du bidrar till en organisation med ett 90-konto kan du vara säker på att minst 75 % av medlen går till ändamålet, ofta mer.

Under 2021 gick 80 % av de insamlade medlen direkt till ändamålet.

Svenska insamling logga
Giva Sverige logga

En gåva ert företag kan känna stolthet över

En gåva till ActionAid är en investering i en ljusare framtid för flickor och kvinnor – och därmed för alla. Goda affärer och hållbar utveckling kan gå hand i hand. Tillsammans med ActionAid kan ert företag visa och stärka ert CSR- och hållbarhetsarbete gentemot anställda, kunder och leverantörer.

Detta får ditt företag:

För dig som donerar 10 000kr eller mer kommer vi även posta ett särskilt tack på LinkedIn där vi taggar ditt företag. Detta kan du sedan dela för maximal exponering.

Vi skapar förutsättningar så att den

inneboende kraften, som redan finns i varje

enskild individ, lyfts fram.

Vi vill bjuda in dig till kraften att förändra

Fattigdom handlar om människors brist på valmöjligheter och makt att kunna ta kontroll över sin livssituation. För flickor och kvinnor innebär ett liv i fattigdom ofta färre valmöjligheter än för pojkar och män. Många flickor får inte gå i skolan och riskerar att giftas bort i tidig ålder. Fler kvinnor har lågavlönade jobb och dåliga arbetsvillkor samtidigt som de tar hand om större delen av hemarbetet. Överallt i världen har kvinnor och flickor begränsad ekonomisk, social och politisk makt.

På ön Mafia utanför Tanzania har 15 års arbete lett till att 98,9 % av flickorna på ön nu går i skolan.

Vill ditt företag vara med och bidra till förändring?

Hur arbetar ActionAid?

ActionAid har funnits i 50 år för att minska fattigdom och orättvisor och stärka flickor och kvinnor på de mest utsatta platserna. Som global federation med lokal närvaro i 46 länder har vi djup kunskap om de kontexter vi verkar i. Alla våra insatser sker i nära samarbete med de människor vars rättigheter vi arbetar för att stärka. ActionAid har därför en viktig roll att spela i arbetet med att främja jämställdhet och därmed lägga grunden för långsiktigt hållbar utveckling.

FAQ

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar. Har du andra frågor, tveka inte att höra av
dig till oss på givarservice@actionaid.se eller ring 08-615 55 55.

ActionAid är en global organisation som finns i 46 länder över hela världen. Vi arbetar för att
minska fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på att stärka flickors och kvinnors
rättigheter, eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Vi arbetar både i
akuta nödsituationer och med långsiktigt utvecklingsarbete. All verksamhet bedrivs med
stöd av företag, privatpersoner, institutionella givare och stiftelser. ActionAid grundades
1972 och har funnits i Sverige sedan 2006.

Gåvor som rör akut stöd, till exempel arbetet i och runt Ukraina, Afghanistan och Afrikas
horn, öronmärks direkt till det specifika ändamålet. Alla övriga gåvor är exempel på vad dina
pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör som mest nytta. ActionAid
arbetar bland annat med att stödja kvinnor och flickor att bli mer självständiga. En stor del i
det arbetet består i att hjälpa kvinnor att få en långsiktig och stabil försörjning. En annan
viktig del i vårt arbete är utbildning. Med kunskap öppnas nya dörrar. Vi jobbar också med
att påverka regeringar att förändra diskriminerande lagar och fördela resurser på ett
rättvisare sätt.

Företag som handlar över 2000:- kan även köpa sina gåvor via faktura. Ring eller skicka
ett mail så ordnar vi med din beställning. givarservice@actionaid.se eller telefon 08-6155555

Ja, om du väljer det digitala kortet. Det tryckta kortet skickar vi med posten direkt till dig,
sedan får du själv lämna över det. På kortet finns det även plats att skriva en personlig
hälsning.

Om du behöver gåvokorten omgående kan du skicka e-korten till dig själv efter att du
redigerat korten som du vill ha dem.

ActionAids kontor i Stockholm behandlar och skickar ut din beställning under kontorstid och
skickar det med A-post med PostNord. Tänk på att postutdelning sker mer oregelbundet och
att det därför tar lite längre tid för dig att få dina tryckta gåvokort.

Ja, om du köper flera digitala kort av samma gåva får du efter ditt köp möjlighet att skicka
ett samlat gåvokort. Redigera kortet som du vill och klicka sedan i rutan ”Ja, jag vill skicka ett
samlat gåvokort” innan du trycker på skicka.

Då kan du betala via Plusgiro. Gör så här:
• PG: 90 00 83-7
• Ange: Ditt namn, din adress och vilka presenter du vill köpa
Tänk på att det tar ett par dagar för din betalning att synas hos oss, så det tar runt en vecka
innan du får dina gåvokort.
ActionAid innehar 90-konto. Det betyder att verksamheten årligen kontrolleras och granskas
av Svensk Insamlingskontroll, och att vi uppfyller alla de krav som ställs på insamlande
organisationer.

Bästa sättet är att besöka vår hemsida www.actionaid.se
Under delen Vårt arbete kan du läsa mer om vilka frågor och projekt som är i fokus för vår
verksamhet.

Krisgåva till Ukraina

Snart är det julafton i Ukraina. Ditt företag kan göra skillnad. Bidraget går till Ukrainska familjer som är i akut behov utav varma kläder, sovplatser, mat, vatten och hygienartiklar. Tack för att du bidrar.

Donation

kr
Donera