Mensskyddet – ActionAid
donation

Här kan du lämna din donation

Donation

kr
Donera

Mensskyddet

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

245 kr

Vill du betala via faktura, ring eller maila då in din order så löser vi det! (Gäller om du handlar för minst 2000 kr)

Kan mensskydd förändra samhället?

Mens borde vara det mest naturliga i världen, men omges av tabun som orsakar skam, utebliven skolgång och infektionssjukdomar. En del flickor missar upp till 50 skoldagar varje år på grund av sin mens. En katastrofal konsekvens av något som är så enkelt att förebygga. Ge bort mensskyddet – Det innefattar hygienartiklar, information och toaletter, så att fler flickor ska kunna gå i skolan när de har mens. Därför kan ett litet paket mensskydd vara med och förändra samhället.

Så arbetar ActionAid

Mensskyddet är inte bara bindor. Utan vi arbetar också för att få till trygga platser, ökade kunskaper och arbete mot skam och tabun. Arbetet får då oanade konsekvenser när flickors rätt till utbildning tillgodoses och fler flickor kan fortsätta sina studier. I katastrofer, då tillgången på mensskydd, rent vatten och toaletter är minimal, kan mensskyddet till och med vara livsavgörande!

Din gåva används där den gör mest nytta

Alla gåvor är exempel på vad pengarna räcker till och vi ser till att din gåva används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Därför kan vi inte garantera att varje enskild gåva öronmärks, eftersom detta skulle medföra kostsam administration. Som givare kan du dock alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

Gåvor

Adress