Grönsaksfröer – ActionAid
donation

Här kan du lämna din donation

Donation

kr
Donera

Grönsaksfröer

Välj hur du vill ha ditt gåvokort!

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

De tryckta gåvokorten skickar vi med A-post hem till dig under ordinarie kontorstider. Du får då möjlighet att fylla i din personliga hälsning.

Köp så många du vill!

165 kr

Handlar ni som företag för över 2000:- kan ni välja faktura.

Ge en kvinna möjlighet att försörja sin familj.

När en naturkatastrof inträffar förlorar många människor hela sin försörjning. Särskilt hårt drabbas kvinnor som ofta driver jordbruk i mindre skala. På en del platser har ett förändrat klimat gjort att de grödor som odlats i generationer inte längre överlever. Denna gåva ger kvinnliga bönder kunskap och förutsättningar att utveckla och återuppbygga sin odling för att säkra en framtida inkomst.

Så arbetar ActionAid

ActionAid utbildar kvinnor i hållbara jordbruksmetoder så att de ska kunna försörja sig själva, även när klimatet förändras och allt fler naturkatastrofer inträffar. Vi arbetar alltid med lokalt anpassade grödor så att kvinnorna har goda förutsättningar att uppnå framgångsrika odlingar.

Din gåva används där den gör mest nytta

Alla gåvor är exempel på vad pengarna räcker till och vi ser till att din gåva används så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Den här gåvan öronmärks till vår katastroffond som möjliggör att vi kan agera snabbt vid kriser och katastrofer. Som givare kan du alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

Gåvor

Adress