Akutstöd: Afrikas horn – ActionAid
donation

Här kan du lämna din donation

Donation

kr
Donera

Akutstöd: Afrikas horn

Till den här gåvan får du ett digitalt gåvokort

Det digitala kortet är i pdf-format och du kan efter betalning själv skriva din egen personliga hälsning om du vill ge bort kortet. Du kan välja att skicka det direkt till mottagarens mejl, eller till dig själv för utskrift.

Köp så många du vill!

180 kr

Handlar ni som företag för över 2000:- kan ni välja faktura.

Akutstöd: Afrikas horn

Afrikas horn står inför den värsta svältkatastrofen på 40 år. Fyra år utan ordentliga regn har gjort att över 36 miljoner människor är i akut hungersnöd. Många barn – särskilt flickor – tvingas sluta skolan för att istället hjälpa till i hemmet eller giftas bort. Familjer betalar upp till fyra gånger så mycket för mat än tidigare, vilket är en effekt av matbrist och de globala prishöjningarna som kommit som en följd av Invasionen av Ukraina. Kvinnor drabbas särskilt hårt då de ofta bär det tyngsta ansvaret för hem och barn och samtidigt löper större risk att utsättas sexuellt våld och exploatering.

180 kronor räcker till exempel till livsnödvändig mat (t.ex. mjöl, baljväxter & olja) för en familj i 4 dagar. Den här gåvan öronmärks till vår katastrofinsats på Afrikas horn. Som givare kan du alltid känna dig trygg med att pengarna används där de gör som mest nytta.

Så arbetar ActionAid

ActionAid arbetar med akuta insatser i Etiopien, Kenya och Somaliland. Vi bistår med mat, vatten, hygienartiklar och långsiktigt stöd för att människor ska ha möjlighet att hantera och överleva de tilltagande klimatförändringarna. Som alltid fokuserar vi på flickors och kvinnors särskilt utsatta situation och ser till att sätta upp säkra utrymmen där de kan vistas utan risk för våld eller övergrepp. Vi utbildar även kvinnor i hållbara försörjningsmetoder samt kris- och katastrofberedskap så att deras röster blir hörda och de kan stå bättre rustade inför framtida utmaningar.

Gåvor

Adress